Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Hệ thống xa lộ ở Hoa Kỳ

  Nói đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta không thể nào không nói đến hệ thống xa lộ, tiếng Anh gọi là super highways hay giản dị hơn: freeways (chúng được gọi là ‘freeway’ vì xa lộ không có ngã tư, người lái xe được ‘free’ không phải bị đột nhiên dừng lại), […]