Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

TikTok giới thiệu tính năng Gia đình Thông minh tăng cường tính an toàn

Tiếp tục cam kết xây dựng một môi trường mạng an toàn cho cộng đồng người dùng, nền tảng video ngắn TikTok ngày 20-4-2020 đã ra mắt tính năng Family Pairing – Gia đình Thông minh tại Việt Nam. Theo TikTok, tính năng mới này sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho các […]