Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Giá xăng, giá nước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

  Ngày 6-11-2018. Nước đóng chai Aquafina Purified Drinking Water tại Safeway gần Baltimore (MD) giá 1 bloc 24 chai (loại 16,9 fl.oz) là 5,69 USD. 1 fluid ounce ở Mỹ tương đương 29,57 ml. 1 chai nước 499,7ml. Một bloc 12 lít. Giá 1 lít nước 0,47 USD (10.980 đồng, theo tỷ giá bán […]