Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Giải phẫu lục phủ ngũ tạng iPhone Xs và iPhone Xs Max

Nhóm “phẫu thuật gia công nghệ” iFixit vừa tiến hành mổ tung hết lục phủ ngũ tạng của 2 anh em smartphone Apple iPhone Xs (giá từ 999 USD) và iPhone Xs Max (giá từ 1.099 USD). Xin mời bạn theo dõi.