Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Microsoft Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp nhận giải thưởng Cống hiến vì cộng đồng

Microsoft Việt Nam vừa được Phòng Thương mại Hoa Kỳ (TheAmerican Chamber of Commerce, AmCham) trao giải thưởng Cống hiến vì cộng đồng (CSRRecognition Award) 2018 tại hội nghị thường niên Amcham Vietnam ở Hà Nội. Đây là năm thứ tư liên tiếp,Microsoft Việt Nam nhận được giải thưởng này. Xin mời đọc nội dung […]