Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

VNPT đạt được 5 giải Vàng tại giải thưởng Công nghệ Thông tin Thế giới Globee IT World Awards 2022

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa bội thu giải thưởng tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin thế giới (IT World Awards 2022) với 5 giải Vàng, 4 giải Bạc và 3 giải Đồng. 2022 Information Technology World Awards (IT World Awards) là giải thưởng thường niên lần thứ 17, […]