Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

VNPT đạt 15 giải thưởng Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT là một trong những đơn vị nhận được nhiều giải nhất tại Giải thưởng Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020. Họ cho biết mình tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong và dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số tại […]