Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

7 sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn CMC được trao giải TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2022

7 sản phẩm và dịch vụ do Tập đoàn Công nghệ CMC phát triển đã được trao giải thưởng TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards (I4.0 Awards) lần thứ nhất, năm 2022 tại hạng mục “TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp 4.0”. Đây […]