Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Giải thưởng và thưởng giải

  Trước nay tôi vẫn lấn cấn không thông mỗi khi có một giải thưởng nghề nghiệp của mình lại phải phụ thuộc vào một doanh nghiệp nào đó tài trợ mới có thể tiến hành, trao thưởng và làm lễ trao giải. Bởi nghề báo là một nghề đặc biệt, cần sự khách quan, […]