Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

GrabFood thêm tùy chọn không dùng đồ nhựa để giảm rác thải có hại

Sau một tháng thử nghiệm, ngày 3-12-2019, siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ở Việt Nam đã chính thức triển khai sáng kiến “Giảm nhựa sống xanh”, bước đầu chung tay cùng cộng đồng giảm rác thải nhựa khi đặt thức ăn trên dịch vụ GrabFood. Theo đó, “Không lấy dụng cụ ăn uống […]