Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Nhận trách nhiệm khác nhận lỗi…

Đó là chuyện khiến tôi bị cụt hứng, tụt mood sáng 2.8.2018 khi đọc bài vedette trang nhứt trên báo Tuổi Trẻ. Đối với vụ bê bối gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 bị phát hiện tại 2 tỉnh Hà Giang và Sơn La, quan thượng thư bộ giáo trong cuộc […]

Rồi sao nữa? Nữa rồi sao?

Báo Tuổi Trẻ in sáng 2.8.2018 giựt tít vedette trên trang nhứt truy vấn “rồi sao nữa?” sau khi Phùng thượng thư bộ giáo nhận trách nhiệm về vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở hai tỉnh vùng núi cao phía bắc là Hà Giang và Sơn La. Một câu […]