Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Học kỹ năng giải quyết vấn đề từ ghế nhà trường

  Tôi khoái cách đặt vấn đề về giải quyết vấn đề của bà cố vấn Tô Thụy Diễm Quyên này. Bà Cố vấn giáo dục toàn cầu của Tập đoàn Microsoft chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ (20-11-2018) rằng: “Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy kỹ năng giải quyết vấn đề […]