Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Người Việt Nam thiệt là…

Xin đừng ai tới thời đại này rồi mà còn đặt vấn đề là phải chăng chữ quốc ngữ dùng bảng chữ cái Latin đã giúp Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển hơn là dùng chữ Nôm với ký tự tượng hình. Nó sẽ gây tranh cãi dữ lắm. Mà […]