Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Có lẽ Lào giờ đã nghĩ lại…

PHP RỦ RÌ RÙ RÌ   Hôm qua, trang Online của một tờ báo có đông người đọc đưa tin về lễ trao danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và đã giựt tít “Lào […]