Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Zalo nhận giải thưởng quốc tế Global Brand Awards 2022 là ứng dụng nhắn tin hàng đầu ở Việt Nam

Giải thưởng Global Brand Awards 2022 do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương quốc Anh) tổ chức thường niên từ năm 2013 vừa công bố Zalo là ứng dụng nhắn tin hàng đầu ở Việt Nam (Leading Messenger App) trong hạng mục giải thưởng về công nghệ bên cạnh 2 ứng dụng nhắn […]