Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Gọi là “mắc-DỊCH-vật”

Cậu em Nguyễn Hồng Phúc ở tạp chí e-CHIP mới phát hiện một tấm biển chỉ dẫn tên của một cây cổ thụ (ở đâu không rõ) là “cây gạo đại thụ trồng năm Giáp Thân” được dịch sang tiếng Anh như sau: “Cây Gạo Đại Thụ” = “PLANT RICE UNIVERSITY ACCEPTANCE” Cây = PLANT […]