Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Ứng dụng di động video call Google Duo ra mắt trên toàn cầu.

  Ngày 16-8-2016, Google đã chính thức cho ra mắt trên toàn cầu Google Duo, ứng dụng cuộc gọi bằng video (video call) dành cho thiết bị Android và iOS mà Google đã giới thiệu tại Hội nghị thường niên dành cho các lập trình viên của Google I/O năm 2016.   Xin mời đọc […]