Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Top 10 những câu hỏi trên Google Search trên toàn cầu và từ Việt Nam trong năm 2017.

Top 10 những câu hỏi trên Google Search trên toàn cầu và từ Việt Nam trong năm 2017. + Nguồn: Google Trends (14-12-2017) Trên thế giới Từ Việt Nam        

Người ta hỏi “thế nào” như thế nào với Google Search trong năm 2017

  Vào năm 2016, ước tính có hơn 2.000 tỷ (2 trillion) câu hỏi đã được người dùng Internet toàn cầu đặt ra cho công cụ tìm kiếm Google Search. Con số này gia tăng hàng năm. Năm 1999 có khoảng 1 tỷ câu hỏi. Năm 2015 có hơn 1.200 tỷ câu hỏi. Riêng về […]