Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người Việt Nam tìm gì trên Google trong năm 2019?

Google ngày 11-12-2019 đã chính thức công bố Danh sách Tìm kiếm Nổi bật Việt Nam 2019 cùng 8 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu khác nhau của năm 2019 trên Google Tìm kiếm (Google Search). Những nội dung trong danh sách tìm kiếm thể hiện bức tranh toàn cảnh về các chủ đề, sự […]