Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Người Việt Nam tìm gì trên Google trong năm 2020?

Google ngày 9-12-2020 đã công bố Danh sách Google Year in Search 2020 – Google Một năm Tìm kiếm – bao gồm Top 10 Tìm kiếm Nổi bật Việt Nam 2020 cùng 14 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu khác nhau của năm 2020 trên Google Tìm kiếm (Google Search). Những nội dung trong danh […]