Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

GoViet hỗ trợ đối tác tài xế 6 tháng bảo hiểm trong thời dịch COVID-19

GoViet – nền tảng đa dịch vụ theo yêu cầu tại Việt Nam – vừa công bố GoShield, một sáng kiến mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho các đối tác tài xế và bảo vệ cộng đồng vào thời dịch bệnh Covid-19. Sáng kiến GoShield bao gồm một gói bảo hiểm bảo vệ đối […]