Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

GoViet đạt mốc 200 triệu đơn hàng sau 18 tháng hoạt động

Ngày 3-3-2020, GoViet – nền tảng đa dịch vụ theo yêu cầu tại Việt Nam – công bố đã đạt mốc 200 triệu đơn hàng sau 18 tháng hoạt động. Như vậy, số lượng đơn hàng của công ty đã tăng gấp đôi chỉ 6 háng sau khi GoViet cán mốc 100 triệu đơn hàng […]