Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Grab tiếp tục hỗ trợ người dùng Việt ứng phó với dịch COVID-19

Tiếp tục hướng đến mục tiêu An toàn hơn mỗi ngày (Safer Everyday), Grab, siêu ứng dụng đa dịch vụ, ngày 6-4-2020 đã công bố thêm nhiều giải pháp mới nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Các giải pháp mới sẽ giúp đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của […]