Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

GrabFood đầu năm 2020 có mặt tại Thanh Hóa, Vinh và Pleiku

Dịch vụ giao thức ăn GrabFood ngày 2-1-2020 đã được siêu ứng dụng đa dịch vụ Garb mở rộng ra thêm 3 thành phố nữa ở Việt Nam là TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa), TP. Vinh (Nghệ An) và TP. Pleiku (Gia Lai). Đây là một bước mới trong chiến lược của Garb ở Việt […]