Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Nelson Mandela và những người phụ nữ của mình

  Khi trái tim của người anh hùng cách mạng huyền thoại châu Phi ngừng đập ngày 5-12-2013 sau 95 năm sống trên đời, ông Nelson Mandela đã vĩnh biệt người vợ Graca Machel, 3 người con còn sống,  17 đứa cháu và 12 đứa chắt. Trong một đời người dài gần 1 thế kỷ, […]