Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Một bài học nhãn tiền cho những nước sống dựa vào tiền vay nước ngoài

    Chẳng cần phải đợi kết quả của cuộc trưng cầu ý dân ngày 5-7-2015, giới bình luận quốc tế cũng đoán ra được quyết định của cử tri Hi Lạp đối với các điều kiện mà các chủ nợ nước ngoài đưa ra. Họ vừa quá sợ các chính sách thắt lưng buộc […]