Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Ứng dụng GT Link chuyển đổi tiệm tạp hóa thành cửa hàng công nghệ

Công ty startup công nghệ Bách Hóa Việt ngày 6-6-2020 cho biết họ đã khép lại hành trình kết nối tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam Bộ với kết quả là nền tảng GT Link đã kết nối được hơn 100 đơn vị trong ngành bán lẻ truyền thống. […]