Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

“Con thuyền mơ ước” giao lưu với hơn 700 học sinh tại TP Hạ Long

  Hơn 50 học sinh và thanh thiếu niên là con em các hộ gia đình khó khăn của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tham gia dự án “Con thuyền mơ ước” do Tập đoàn Microsoft tài trợ chính ngày 15-12-2017 đã đến thăm và giao lưu tại hai trường tiêu học và trung […]