Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Tin tặc Trung Quốc: công nghệ phục vụ chính trị

Xin nói ngay rằng công nghệ được phát triển để phục vụ cuộc sống, nên việc nó được dùng để phục vụ chính trị cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Kể cả việc tin tặc nước nào phục vụ cho lợi ích của nước mình cũng là chuyện bình thường. Ở đây chúng ta […]