Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Hajj 2012: gần 4 triệu người Hồi giáo tụ hội ở Thánh địa Mecca

Cuộc đại hành hương toàn cầu của người Hồi giáo ở Thánh địa Mecca (Arập Saudi) năm nay đã bắt đầu hôm 24-10-2012. Đây là một trong những cuộc hành hương hàng năm lớn nhất thế giới. Hàng triệu tín đồ Hồi giáo chen kín thành phố này để thực hiện cuộc hành hương Hajj, […]