Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Hân hoan báo tin: Chính thức được phép… bịnh

  Ra UBND phường lấy thẻ bảo hiểm y tế từ hôm 25-1-2013, tôi bắt đầu sống trong tâm trạng hồi hộp cho tới khi đồng hồ báo đã hết ngày 31-1, qua ngày 1-2-2013. Bởi lẽ thẻ BHYT của tôi chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-2-2013. Thẻ BHYT ở cơ quan […]