Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Phần Lan dạy kỹ năng bàn phím cho học sinh phổ thông

  Kỹ năng gõ bàn phím thiết bị và khả năng viết chữ, cái nào quan trọng hơn trong thời đại điện toán hóa này? Chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi. Trong thực tế thì người ta càng ngày càng múa các ngón tay trên các bàn phím từ máy tính tới thiết bị […]