Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Chào tháng 8 có chị Hằng

Chúc mừng hết thảy các người anh chị em thiện lành đã sống sót qua tháng 7 cô hồn nhiều các đảng đạt chuẩn kỷ lục Việt Nam. Chào tháng 8 năm Mậu Tuất. Tôi sẽ không gọi tháng 8 âm lịch là cõi dưới mà là cõi cloud, vì tháng này có chị Hằng […]