Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Người dùng Việt mua hàng secondhand như thế nào?

Đại dịch toàn cầu COVID-19 đã thúc đẩy sự thay đổi hành vi mua sắm thời trang, đồ điện tử và xe cộ đã qua sử dụng (secondhand, used goods), tại nhiều quốc gia trong năm qua. Báo cáo của Carousell và Chợ Tốt về sự tăng trưởng của mua bán đồ qua sử dụng […]