Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Happy Easter! Mừng Chúa phục sinh!

Từ đáy lòng mình, tôi xin gởi tới các bạn và gia đình lời chúc mừng hồng phước nhân lễ Phục sinh 2013. Happy Easter to you and your famlily. Đối với các Ki-tô hữu, Chúa phục sinh là mầu nhiệm nền tảng, quan trọng nhất trong tín lý và cuộc sống đức tin. Chúa […]