Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho đô thị thông minh” – Smart City 360o

  Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho Đô thị thông minh” – Smart City 360o do Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST) thuộc Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức chiều 19-9-2017. Khán phòng lớn tại Trung tâm GEM […]