Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Samsung mở rộng hệ sinh thái HDR10+

Công ty điện tử Samsung (Hàn Quốc) ngày 25-12-2018 đã công bố mở rộng hệ sinh thái HDR10+ cho 45 đối tác trong ngành và xây dựng một trung tâm chứng nhận mới tại Trung Quốc. Samsung Electronics cho biết: quan hệ đối tác mới với các công ty, từ dịch vụ phát trực tuyến […]