Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Huawei hợp tác xây dựng hệ sinh thái ô tô 5G

Huawei vừa thành lập liên minh với 18 nhà sản xuất ô tô để xây dựng một hệ sinh thái ô tô tích hợp 5G (5G-enabled automobile ecosphere), nhằm tăng tốc phát triển và ứng dụng thương mại các công nghệ 5G trong ngành công nghiệp ô tô. Các nhà sản xuất ô tô đầu […]