Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Bánh dứa … giáo dục

Báo giựt tít kì cục ghê. Báo hại tôi cứ tưởng họ là hiệu trưởng trường dạy nấu ăn chớ. Dè đâu họ là những hiệu trưởng THPT TP.HCM qua Đài Loan với lý do giao lưu hợp tác học tập kinh nghiệm làm giáo dục của bạn. Thiệt ra, cái vụ học làm bánh […]