Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

Thêm 25 sinh viên nữ ngành kỹ thuật Việt Nam được trao học bổng AmCham 2017

Chương trình “Học bổng nữ sinh viên kỹ thuật AmCham 2017” đã trao học bổng cho 25 sinh viên nữ thuộc 10 trường đại học có chuyên khoa kỹ thuật ở Việt Nam. Chương trình học bổng thường niên AmCham Women in Engineering Scholarship (ACWES) lần thứ 6 này do Hiệp hội Thương mại Mỹ […]