Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Google Think Games 2022 cập nhật xu hướng phát triển game và hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam

Google đã tổ chức sự kiện Google Think Games Việt Nam 2022 vào ngày 20-7-2022 tại TP.HCM. Đây là sự kiện chuyên biệt về ngành game được Google tổ chức thường niên nhằm chia sẻ xu hướng, cập nhật những phương thức phát triển, thông tin khảo sát mới nhất về hành vi người dùng […]