Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN hẹp (SEOM) 2019

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được lựa chọn là nhà cung cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN hẹp (ASEAN Senior Economic Officials’ Meeting Retreat, SEOM) diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29-11-2019 tại Hạ Long (Quảng Ninh). Xin […]