Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Home Depot giờ quá sợ… Windows

  Vì sao hệ thống cửa hàng vật dụng gia đình Home Depot của Mỹ lại thay thế các smartphone và máy tính của các quan chức lãnh đạo cao cấp bằng iPhone và MacBook? Theo báo The Wall Street Journal (10-11-2014), lý do chính là hệ điều hành iOS và Mac OS chạy trên […]