Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Hơn 60.000 người đã chết trong cuộc khủng hoảng Syria

 Hơn 60.000 người đã chết ở Syria kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad dẫn tới  nội chiến từ tháng 3-2011 tới nay. Con số tăng vọt này đã được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 2-1-2013 trong tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ngày […]