Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Huawei mở Trung tâm trải nghiệm và đổi mới sáng tạo 5G tại London

Tập đoàn công nghệ Huawei ngày 16-12-2019 đã khai trương Trung tâm Trải nghiệm và Đổi mới Sáng tạo 5G (Huawei 5G Innovation and Experience Centre) tại thủ đô London (Anh) để thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp và các nhà sáng tạo trong việc phát triển hệ sinh […]