Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Huawei chia sẻ kinh nghiệm phục hồi kinh tế tại Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông (ICT) Việt Nam 2020 và Ngày Chuyển đổi số Việt Nam ngày 14-12-2020, ông Andrew Williamson, Phó Chủ tịch toàn cầu Các vấn đề Chính phủ và Cố vấn Kinh tế của Huawei Technologies, đã chia sẻ những kinh nghiệm để phục hồi […]

Huawei hỗ trợ tăng tốc chuyển đổi số khu vực Châu Á-Thái Bình Dương với sức mạnh công nghệ tổng hợp

Ngày 25-9-2020, tại sự kiện thường niên HUAWEI CONNECT 2020 ở Thượng Hải (Trung Quốc), Công ty công nghệ Huawei đã công bố một sự thay đổi mô hình cho chuyển đổi số các ngành, với mục đích nuôi dưỡng một hệ sinh thái mạnh mẽ và các giải pháp theo kịch bản cụ thể […]