Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Những sản phẩm 5G mới của Huawei

Một loạt sản phẩm 5G mới đã được Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei giới thiệu tại buổi ra mắt trực tuyến (virtual launch event) ở Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 24-2-2020. Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.