Thứ Ba ngày 16 tháng 8 năm 2022

Huawei ra mắt trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo

Công ty công nghệ Huawei hồi hạ tuần tháng 5-2022 đã ra mắt Trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo và hệ thống cung cấp điện PowerPOD 3.0 hoàn toàn mới, khẳng định cam kết của Huawei trong việc xây dựng các data center thông minh carbon thấp. Định nghĩa cơ sở trung tâm […]