Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Ôi cái tay, ôi cái tai

Ngày thứ Sáu Đen Black Friday buồn tình vì không kiếm được máy bay cho mình quá giang qua Mỹ tham gia càn quét hàng siêu giảm giá. Bà con cô bác ở bển còn khiêu khích tường thuật trực tiếp cảnh đông nghẹt người ngồi đứng xếp hàng trước cửa siêu thị Best Buy […]