Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Những biểu tượng về Giáng sinh

  * Khảo luận Lễ kỷ niệm Chúa Kitô Giáng sinh (goị tắt là lễ Giáng sinh) vốn là một lễ tôn giáo, nay đã trở thành một lễ hội dân gian mang tính quốc tế. Toàn thể thế giới đón mừng ngày lễ này với niềm hứng khởi sâu đậm. Thật khó mà diễn […]